Klima

Beregn dit CO2-aftryk

Vores klima – og klimakompensation

Vi har alle et ansvar for vores klode og vores klima med den adfærd, vi udviser. Jo længere vi flyver, jo større aftryk sætter vi. Selv om Island kun ligger 3 timers flyvning væk, har vi, der rejser dertil, stadig vores del af ansvaret.

Flytrafik står for et sted mellem 3 og 5% af det samlede CO2 udslip i det totale klimaregnskab på verdensplan. Og da den andel af klodens befolkning, der flyver, faktisk er helt nede på ca. 3%, har vi, der flyver, et ansvar hver gang vi flyver.

Når vi sender folk til Island, er det med rutefly. Vi kunne vælge at mene, at “de flyver jo alligevel” – men vi er stadig med til at bidrage til at ruterne er rentable og kan eksistere. Derfor kan vi blot appellere til den enkelte om at tage stilling og til at bidrage med en frivillig klima-kompensation. Vi bilder ikke os selv ind at der således neutraliseres 100%, men det vil til hver en tid være langt bedre, end ikke at gøre noget.

Mere klimavenlige fly

Icelandair, der er det flyselskab vi benytter os langt mest af, har fokus på vores klima og mere klimavenlige fly og investerer i disse år på den front. Og heldigvis arbejdes der vedvarende hos flyproducenterne for at optimere i forhold til dette. Der forskes også i mere miljørigtig brændstof – og set over en årrække er der sket meget positivt her. Vores håb er, at det forhåbentlig nu kommer til at gå stærkt med den udvikling  – og ikke mindst et gennembrud med el-drevne fly.

Ikke kun fly

Det er langt fra kun når vi flyver, at vi sætter et CO2-aftryk. Transport i det hele taget bidrager – herunder skibstrafik der også en af de store syndere. Opvarmning og produktion af fødevarer fylder ligeledes godt op i CO2-regnskabet. Hvad ikke mange ved er, at også Internettet er en synder, mindst på linje med flytrafikken. Så der er ingen tvivl om, at der ligger en stor opgave for os som forbrugere og i endnu højere grad hos de enkelte landes politikere.

Atmosfair – klima-kompensation

Der findes forskellige organisationer, der beskæftiger sig med klima-kompensation. Eksempelvis ved at støtte vedvarende energi hvor dette ikke prioriteres eller økonomisk er vanskeligt at gennemføre. Det kan være lidt af en jungle af finde frem til, hvem man ønsker at støtte, for heldigvis er der mange der har fokus på dette.

Vi har valgt at bruge og anbefale en non-profit organisation der hedder Atmosfair, hvor man nemt kan beregne det CO2-aftryk, de vurderer at man sætter på sin transport. Her kan man så efterfølgende vælge at betale til organisationen, der omsætter det til klimakompenserende projekter.

Når vi hos ISLANDSREJSER personligt rejser (og det er stort set altid til Island eller Færøerne), benytter vi os af den calculator, de har hos Atmosfair. Vi skal som nævnt ikke gøre os kloge på om det kompenserer 1:1 – det gør det næppe, men det er til hver en tid bedre end ikke at gøre noget, og vi vurderer Atmosfair som seriøse. Ikke mindst er deres calculator nem at gå til, hvilket gør, at du nemt kan lave en beregning og efterfølgende afregne.

Vi følger løbende med på dette klimakompenserende område, da det ligger os meget på sinde.

En lille introduktions-video – så nemt er det:

Klimakompensation ISLANDSREJSER

.
Du kan (frivilligt) beregne/afregne dit CO2-aftryk via nedenstående link:
.


.

Danmark planter træer - Islandsrejser støtter